Ganesh Mantra

Presenting the Ganesh Mantra Lyrics sung by Shankar Mahadevan.

Ganesh Mantra Lyrics In English

Shree Vakratunda Mahakaya
Suryakoti Samaprabha।
Nirvighnam Kuru Me Deva
Sarva-Kaaryeshu Sarvada॥

Ganesh Mantra Lyrics In Hindi

श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा॥

Tags:ganesh mantra lyrics vakratunda mahakaya
ganesh mantra lyrics english
ganesh mantra lyrics in nepali
ganesh mantra lyrics in sanskrit
ganesh mantra pdf