Krishna Krishna Mukunda Janardhana

Presenting the Krishna Krishna Mukunda Janardhana Lyrics sung by Swami Tejomayananda.

Krishna Krishna Mukunda Janardhana Lyrics In English

Krishna Govinda Narayana Hari
Achyuthananda Govinda Madhava
Satchidananda Narayana Hari
Achyuthananda Govinda Madhava

Krishna Krishna Mukunda Janardhana Lyrics In Malayalam

കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരി
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരി
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ

Tags:krishna krishna mukunda janardhana lyrics in malayalam
krishna krishna mukunda janardhana lyrics in english
krishna krishna mukunda janardhana lyrics in tamil
krishna krishna mukunda janardhana lyrics in telugu
krishna krishna mukunda janardhana lyrics pdf